تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عدم جبران تمسخر

قال الصادق (علیه السلام) اذا رق العرض استصعب جمعه؛(679) هر گاه آبرو بریزید، جمع آوری و جبران آن دشوار است.