تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مجاهدین در آسمان‏

امام علی (علیه السلام): المجاهدون تفتح لهم أبواب السماء؛(1304) درهای آسمان به روی مجاهدان گشوده می‏شود.