تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بی‏برکتی ربا

یمحق الله الربوا و یربی الصدقات و الله لا یحب کل کفار أثیم؛(1633) خداوند، ربا را نابود می‏کند؛ و صدقات را افزایش می‏دهد! و خداوند، هیچ انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی‏دارد.