تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عاقبت غفلت‏

خداوند به حضرت یعقوب (علیه السلام) وحی کرد: می‏دانی چرا بین تو و یوسف جدایی انداختم؟ برای آن که گفتی: و أخاف أن یأکله الذئب و أنتم عنه غافلون(436) می‏ترسم از او غافل شوید و او را گرگ بخورد. چرا از گرگ بیم داشتی و به من امیدوار نبودی؟ و چرا به غفلت برادرانش نظر کردی و به حفظ من نظر نداشتی؟(437)