تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رفع نیاز مؤمن برتر از طواف‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قال من طاف بهذا البیت طوافاً واحداً کتب الله عزوجل له سته آلاف حسنه و محاعنه سته آلاف سیئه و رفع الله له سته آلاف درجه حتی اذا کان عند الملتزم فتح الله له سبعه أبواب من أبواب الجنه قلت له جعلت فداک هذا الفضل کله فی الصواف قال نعم و أخبرک بأفضل من ذلک قضاء حاجه المسلم أفضل من طواف و طواف و طواف حتی بلغ عشراً؛(126) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که خانه کعبه را یک بار طواف کند خدا برای او شش هزار حسنه منظور می‏دارد و شش هزار گناه وی را عفو می‏کند و شش هزار درجه وی را ترفیع می‏دهد و آنگاه که در قسمت ملتزم کنار کعبه قرار گیرد هفت باب از ابواب جنت به رویش گشوده شود. به امام گفتم: فدایت شوم! این همه پاداش مربوط به طواف است؟ امام پاسخ داد: به تو خبر می‏دهم از چیزی که از حیث پاداش از این برتر باشد و آن بر آورده ساختن حوائج مسلمانان است که برتر از طواف و طواف و... و امام تا ده بار کلمه طواف را تکرار کرد.