تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پرهیز از مسخره گر

قال الحسن بن علی (علیه السلام) اذا سمعت أحداً یتناول أعراض الناس فاجتهد أن لا یعرفک؛(681) هر گاه شنیدی شخصی آبروی مردم را می‏ریزد، بکوش تا تو را نشناسد.