تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

منع تمسخر دیگران‏

لا تشار من فوقک و لا تسخر بمن هو دونک؛(677) امام صادق (علیه السلام) فرمود: با کسانی که از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی را که از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی را که از تو پایین‏ترند مورد تمسخر قرار مده.