تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امید در واپسین لحظات زندگی‏

نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به مردی که در حال احتضار بود وارد شدند. حضرت به آن شخص فرمودند: در چه حالی؟ او عرض کرد: در حالی هستم که از گناهان خویش هراسانم و به رحمت پروردگارم امید بسته‏ام حضرت فرمودند: در چنین وقتی که این دو حالت در قلب بنده‏ای اجتماع کردند، خداوند متعال شخص را از آن چه می‏ترسد، در امان داشته و آن چه را که به او امید بسته است، عطا می‏فرماید و فرمود: در روز قیامت خداوند به بنده‏اش می‏فرماید: هنگامی که منکرات را می‏دیدی، چه چیزی تو را از انکار آنها باز می‏داشت و اگر جوابش را به او تلقین کند، جواب خواهد داد: به تو امیدوار بودم، ولی از مردم می‏ترسیدم. آنگاه است که خدا می‏فرماید. تو را آمرزیدم(435).