تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

افضل اعمال‏

از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) مروی است که در رؤیا دیدم عمویم حمزة بن عبدالمطلب و برادرم جعفر بن ابی‏طالب را که در پیش آنها طبقی از سدر است. پس یک ساعتی از آن میل کردند. پس از آن، سدر به انگور مبدل شد. پس یک ساعتی از آن خوردند. پس از آن انگور رطب شد، پس یک ساعتی از آن میل کردند. من نزدیک ایشان رفتم و گفتم: پدرم فدای شما باد! چه عملی یافتید که از همه اعمال افضل باشد؟ گفتند: پدران و مادران ما فدای تو باد، ما افضل اعمال را صلوات بر تو، سقایت آب و محبت علی بن ابی طالب (علیه السلام) یافتیم.(1966)