تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فقر مانع انفاق نمی‏شود

الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(2234) همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می‏کنند؛ و خشم خود را فرو می‏برند؛ و از خطای مردم درمی‏گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.