تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر ایمان در کودک‏

هنگامی که حضرت یوسف (علیه السلام) را در بازار مصر در معرض فروش قرار دادند، مردی با دیدن چهره پاک و معصومانه آن حضرت متأثر شد و رو به مردمی که برای خرید و فروش برده جمع شده بودند گفت: به این کودک غریب و بی‏گناه رحم کردی و با او مهربان باشید. حضرت یوسف که با وجود سن کم، از ایمان و اعتماد به نفس کاملی بر خوردار بود، به آن مرد رو کرد و گفت: آن کس که خدا را دارد، گرفتار غربت و تنهایی نمی‏شود.(750)