تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گناهان کبیره‏

حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه السلام) می‏فرماید: امام جواد (علیه السلام) به نقل از اجداد طاهرینش برایم حکایت فرمود که عمر و بن عبید(826) به محضر مبارک امام صادق (علیه السلام) شرفیاب شد. هنگامیکه سلام کرد و نشست، این آیه شریفه را تلاوت نمود: الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش(827) آنگاه ساکت شده و از تلاوت ادامه آیه خودداری نمود. در این هنگام امام صادق (علیه السلام) از وی پرسید: چرا ساکت شدی و قرائت را قطع نمودی؟ عمرو بن عبید پاسخ داد: دوست دارم بدانم کدامیک از گناهان در قرآن مجید به عنوان گناهان کبیره معرفی شده‏اند. امام صادق (علیه السلام) فرمود: آری(828) ای عمرو! بزرگترین گناه کبیره، شرک به خداست. خداوند متعال در قرآن کریم می‏فرماید: انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة(829) پس از آن، ناامیدی از رحمت خداست، زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: انه لا ییئس من روح الله الا القوم اکافرون(830) پس از آن، ایمن دانستن خود از مکر و مجازات الهی است، زیرا خدای - عزوجل - می‏فرماید: فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون(831) و از جمله گناهان کبیره، عاق والدین گشتن است زیرا خدای سبحان شخص عاق را جبار و شقی دانسته است(832). دیگر از گناهان کبیره، به ناحق کشتن کسی است که خداوند خونش را حرام شمرده(833) و برای آن حرمت قائل گشته است، زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: و من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب الله علیه و لعنه و أعدله عذاباً عظیماً(834) دیگر از گناهان کبیره، متهم ساختن زنان پاکدامن است زیرا خدای - عزوجل - می‏فرماید: لعنوا فی الدنیا و الاخرة و لهم عذاب عظیم(835) دیگر از گناهان کبیره، خوردن (ظالمانه) اموال یتیمان است. زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: ان الذین یأکلون أموال الیتامی ظلماً انما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراً(836) دیگر از گناهان کبیره، فرار کردن از جنگ و جهاد و بیرون رفتن از صف لشکریان اسلام است. زیرا خدای - عزوجل - می‏فرماید: یاأیهاالذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار و من یولهم یومئذ دبره الامتحرفاً لقتال أو متحیزاً الی فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر(837) دیگر از گناهان کبیره، رباخواری ( نزول خواری) است. زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کمایقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس(838) دیگر از گناهان کبیره، جادوگری و سحر است. زیرا خدای - عزوجل - می‏فرماید: و لقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخرة من خلاق(839) دیگر از گناهان کبیره زنا است. زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: و لا یزنون و من یفعل ذلک یلق أثاماً یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهاناً(840) دیگر از گناهان کبیره سوگند دروغینی است که بدان وسیله مالی به دست آورند زیرا خدا عزوجل می‏فرماید: ان الذین یشترون بعهد الله و أیمانهم ثمناً قلیلا أولئک لا خلاق لهم فی الاخرة(841) دیگر از گناهان کبیره، خیانت کردن(842) است، زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم(843) دیگر از گناهان کبیره، شهادت دادن دروغین و کتمان شهادت است زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: و من یکتمها فانه آثم قلبه و الله بما تعملون علیم(844) دیگر از گناهان کبیره شراب نوشیدن است، زیرا خدای عزوجل از آن نهی نموده است. همان گونه که از پرستیدن بت‏ها نهی نموده است.(845) دیگر از گناهان کبیره ترک نمودن عمدی نماز و یا هر واجب دیگر است زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من ترک الصلاة متعمداً فقد بری من ذمة الله و ذمة رسول الله(846) دیگر از گناهان کبیره، نقض عهد و پیمان و قطع رحم (بریدن از خویشاوندان) است زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: أولئک لهم اللعنة و لهم سوء الدار(847) پس از این که سخنان امام صادق (علیه السلام) به اینجا رسید، عمرو بن عبید، در حالیکه با صدای بلند گریه می‏کرد، از نزد آن حضرت برگشته و می‏گفت: هر کس به رأی خویش متکی بوده و در برابر شما اهل بیت عصمت و طهارت ادعای فضیلت و دانش نماید، هلاک گشته است(848).