تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امام صادق (علیه السلام) به یاد آتش دوزخ‏

تابستان بود، وقت شام خوردن فرا رسید. سفره‏ای را کنار امام صادق (علیه السلام) پهن کردند، مقداری نان در میان آن سفره بود، سپس کاسه‏ای که آب گوشت در آن بود آوردند و نزد آن حضرت نهادند، آب و گوشتی که در میان کاسه بود، داغ بود، وقتی که امام صادق (علیه السلام) لقمه‏ای نان برداشت و در میان آب گوشت گذارد، آن را داغ یافت، دستش را کشید و چند بار مکرر فرمود: نستجیر بالله من النار نعوذ بالله من النار؛ پناهنده می‏شوم به خدا از آتش دوزخ، پناه می‏برم به خدا از آتش دوزخ. و این سخن را آنقدر تکرار کرد تا آب گوشت، سرد شد، آنگاه فرمود: ما قدرت بر تحمل داغی این آب گوشت، را نداریم پس چگونه بتوانیم آتش دوزخ را تحمل کنیم؟! به این ترتیب، امام صادق (علیه السلام) با دیدن آب داغی، به یاد دوزخ می‏افتاد و با کمال تواضع، به سوی خدا پناه برد.(1380)