تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نهی از ریا

و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیرهم بطراً و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله و الله بما یعملون محیط؛(1661) و مانند کسانی نباشید که از روی هوی پرستی و غرور و خودنمایی در برابر مردم، از سرزمین خود به (سوی میدان بدر) بیرون آمدند؛ و (مردم را) از راه خدا باز می‏داشتند؛ (و سرانجام شکست خوردند) و خداوند به آنچه عمل می‏کنند، احاطه (و آگاهی) دارد!