تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یقین مؤمنان، شک کفار

رب السموت و الأرض و ما بینهما ان کنتم موقنین لا اله الا هو یحی و یمیت ربکم و رب ءابائکم الأولین بل هم فی شک یلعبون؛(2638) (همان) پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، اگر اهل یقین هستید! هیچ معبودی جز او نیست؛ زنده می‏کند و می‏میراند؛ او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست! ولی آنها در شکند و (با حقایق) بازی می‏کنند.