تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نشانه یقین‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من صحة یقین المرء المسلم أن لا یرضی الناس بسخط الله و لا یلومهم علی ما لم یؤته الله فان الرزق لا یسوقه حرص حریص و لا یرده کراهیة کاره و لو أن أحدکم فر من رزقه کما یفر من الموت لأدرکه رزقه کما یدرکه الموت؛(1696) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: از درستی یقین مرد مسلمان آن است که مردم را بر آنچه خدای تعالی بر آنها عطا نفرموده است، ملامت نکنند، زیرا که روزی را حرص و آز شخص حریص نمی‏آورد و آن را کراهت کسی بر نمی‏گرداند و اگر یکی از شماها از روزی خود فرار کند، آنسان که از مردن فرار می‏کند، روزی‏اش به او برسد، چنانچه مرگ به او برسد.