تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعبیر قلیل درباره دنیا در قرآن‏

الم تر الی الذین قیل لهم کفوا أیدیکم و أقیموا الصلوه و ءاتوا الزکوه فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیه الله أو أشد خشیه و قالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لو لا أخرتنا الی أجل قریب قل متع الدنیا قلیل و الاخره خیر لمن اتقی و لا تظلمون فتیلا؛(2285) آیا ندیدی کسانی را که (در مکه) به آنها گفته شد: فلا دست از جهاد بدارید! و نماز را بر پا کنید! و زکات بپردازید! (اما آنها از این دستور، ناراحت بودند)، ولی هنگامی که (در مدینه) فرمان جهاد به آنها داده شد، جمعی از آنان، از مردم می‏ترسیدند، همان گونه که از خدا می‏ترسند، بلکه بیشتر! و گفتند: پروردگارا! چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی؟! چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تأخیر نینداختی؟! به آنها بگو: سرمایه زندگی دنیا، ناچیز است! و سرای آخرت، برای کسی که پرهیزگار باشد، بهتر است! و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی، به شما ستم نخواهد شد!