تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

همراهی با قرآن و بی‏نیازی‏

قال الامام علی (علیه السلام): واعلموا أنه لیس علی أحد بعد القرآن من فاقه، و لا لأیحد قبل القرآن من غنی، فاستشفوه من أدوائکم واستعینوا به علی لأوائکم؛(2271) و بدانید کسی را که با قرآن است نیاز نباشد، و بی قرآن بی‏نیاز نباشد، پس بهبودی خود را از قرآن بخواهید و در سختیها از آن طلب یاری نمایید.