تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر بجا آوردن حق والدین‏

قال أبو عبدالله (علیه السلام) ما یمنع الرجل منکم أن یبر والدیه حیین و میتین یصلی عنهما و ینصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزیده الله عزوجل ببره و صلته خیراً کثیراً؛(652) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چه چیزی شما را باز می‏دارد که به پدر و مادرتان - چه زنده و چه از دنیا رفته - نیکی کنید که برایشان نماز بگذارید و صدقه بدهید و حج کرده، روزه بگیرید تا پاداشش برای آنها و به همان اندازه برای خودتان هم باشد. تا خداوند عزوجل به سبب نیکی و پیوندتان به شما خیر فراوانی عطا فرماید.