تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آدمیت و اخلاق‏

آدمیت به حسن اخلاق است حیف این شیوه در جهان طاق است
وافی کاشانی‏