تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سخاوت از صفات متقین‏

الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین؛(1832) همانها که در توانگری و تنگدستی، انفاق می‏کنند؛ و خشم خود را فرو می‏برند؛ و از خطای مردم در می‏گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد.