تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دستور به صله رحم‏

مردی به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید و عرض کرد: من خویشاوندانی دارم و خصلت صله رحم را نسبت به آن‏ها انجام می‏دهم ولی آنها مرا آزار می‏دهند، تصمیم گرفته‏ام که به طور کلی آنها را ترک کنم، آیا برای من چنین تصمیمی رواست؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: در این صورت خداوند، هم آنها و هم تو را ترک خواهد کرد. او پرسید: پس وظیفه من چیست؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: تعطی من حرمک و تصل من قطعک و تعفوا عمن ظلمک فاذا فعلت ذلک کان الله عزوجل لک علیهم ظهیراً؛ وظیفه تو این است که آن کس که تو را محروم کرد، به او عطا کنی و آن کس که قطع رحم کرد، تو صله رحم کنی و آن کس که به تو ستم نمود، تو ببخشی. وقتی که چنین کردی، خداوند متعال تو را بر آن‏ها پیروز و سرور می‏کند(1996).