تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

استهزاء کفار به انبیای الهی باعث سقوط و هلاکت اقوام گذشته‏

و کم أرسلنا من نبی فی الأولین؛ و ما یأتیهم من نبی الاکانوا به یستهزءون؛(668) چه بسیار پیامبرانی که (برای هدایت) در میان اقوام پیشین فرستادیم؛ ولی هیچ پیامبری به سوی آنها نمی‏آمد مگر اینکه او را استهزا می‏کردند.