تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تعهد مردان با فضیلت‏

یکی از غلامان آزاد شده حضرت سجاد (علیه السلام) در اثر کار و فعالیت سرمایه‏ای به دست آورد. زمانی که آن حضرت دچار مضیقه مالی شد. از غلام آزاد شده خویش ده هزار درهم قرض خواست که هر وقت قادر باشد بپردازد. او درخواست گرو کرد. حضرت از عبای خود نخی کشید و به وی داد. فرمود: این وثیقه من است، تا موقع ادای دین، نزد شما باشد. برای قرض دهنده قبول چنین وثیقه‏ای سنگین بود، ولی با توجه به شخصیت آن حضرت و بیاناتی که فرمود مبلغ مورد نظر را به حضرت تسلیم کرد و نخ عبا را گرفت و در قوطی کوچکی جای داد. اتفاقاً خیلی زود برای حضرت گشایش مالی شد و ده هزار درهم را نزد طلبکار آورد.
ثم قال له قد أحضرت مالک فهات وثیقتی فقال له جعلت فداک ضیعتها فقال اذن لا تأخذ مالک منی لیس مثلی من یستخف بذمته قال فأخرج الرجل الحق فاذا فیه الهدبة فأعطاها علی بن الحسین (علیه السلام) الدراهم و أخذ الهدبة فرمی بها و انصرف؛(2101) فرمود: پولت حاضر است، وثیقه مرا بیاور! عرض کرد: من نخ عبا را گم کردم. حضرت فرمود: در این صورت طلب خود را از من نگیر! تعهد شخصی مثل مرا نباید ناچیز گرفت. ناچار مرد قوطی کوچک را آورد و دید نخ عبا در آن هست. نخ را تسلیم نمود. حضرت پول‏ها را پرداخت و نخ را گرفت و به دور انداخت.
یک نخ عبا به تنهایی هیچ ارزشی ندارد، ولی وقتی آن نخ نشانه تعهد و التزام یک انسان شریف و با فضیلت باشد، آن قدر ارزنده و گرانبهاست که می‏تواند وثیقه ده هزار درهم و دینار گردد و آن شخص با اطمینان خاطر آن را بپذیرد و در موعد مقرر، طلب خود را دریافت نماید.
وفای به عهد یکی از صفات حضرت حق است. خداوند در قرآن کریم تصریح فرموده است: ان الله لا یخلف المیعاد(2102)
بشری که در عهد خود ثابت و پایدار باشد، به یکی از صفات الهی متصف است و این خود نشانه‏ای از مراتب کمال و فضیلت او است.(2103)