تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

الهام به دعا

قال أبو الحسن موسی (علیه السلام) ما من بلاء ینزل علی عبد مؤمن فیلهمه الله عزوجل الدعاء... فاذا نزل البلاء فعلیکم بالدعاء و التضرع الی الله عزوجل؛(1426) امام کاظم (علیه السلام) فرمود: هیچ بلائی بر بنده مؤمن نازل نشود مگر آنکه خداوند به او الهام می‏کند تا دعا نماید و از خدا رفع آن را بخواهد... پس بر شما باد به دعا به درگاه خداوند و زاری نمودن.