تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

بدان که اول شرط مجاهده با نفس و حرکت به جانب حق تعالی، تفکر است.(937)
ارزش چشم و گوش و زبان، به آن است که مقدمه تعقل باشد، وگرنه حیوانات نیز چشم و گوش دارند.
راه شناخت، پرسیدن، گوش کردن و دیدن همراه با تفکر است.
تفکر در آفرینش خود، عامل ایمان به خداوند است.
یکی از وظایف انبیا، اصلاح بینش و تفکر انسان‏هاست.
شناخت حسی طبیعت کافی نیست، تعقل و تفکر لازم است.
قرآن، مردم را به تفکر در آفرینش ترغیب می‏کند.
لجوجان و کافران، حاضر به شنیدن و تفکر و تحقیق کردن نیستند، همین که حقی آمد، تکذیب می‏کنند.
ظلم به تفکر و فرهنگ انسان‏ها، بدترین ستم‏هاست. شرک، افترا به خدا، ادعای نبوت دروغین، بدعت، تفسیر به رأی، همه نمونه‏ای از این گونه ظلم‏هاست.
کارهای انسان بی‏ایمان، در دید و تفکر او مؤثر است.
جهت‏گیری در عمل، بر اساس عقیده و تفکر است.
نخستین عامل بدبختی مردم، تعطیل کردن اندیشه و تفکر است.
تفکر، داروی بیماری غفلت است.
تفکر، زمانی مفید و سازنده است که دور از هیاهو و تأثیرات منفی و بر اساس عقل و فطرت باشد.