تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ناسازگاری قلب و زبان مشرک‏

کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا و لا ذمة یرضونکم بأفواههم و تأبی قلوبهم و أکثرهم فاسقون؛(1759) چگونه (پیمان مشرکان ارزش دارد)، در حالی که اگر بر شما غالب شوند، نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می‏کنند، و نه پیمان را؟! شما را با زبان خود خشنود می‏کنند، ولی دلهایشان ابا دارد؛ و بیشتر آنها فرمانبردار نیستند!