تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مؤمن آلوده به دروغ نمی‏شود

انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بئایت الله و أولئک هم الکاذبون؛(1452) تنها کسانی دروغ می‏بندند که به آیات خدا ایمان ندارند؛ (آری)، دروغگویان واقعی آنها هستند!