تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان و عمل‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له ما الاسلام فقال دین الله اسمه الاسلام و هو دین الله قبل أن تکونوا حیث کنتم و بعد أن تکونوا فمن أقربدین الله فهو مسلم و من عمل بما أمر الله عزوجل به فهو مؤمن؛(553) راوی می‏گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: اسلام چیست؟ فرمودند: نام دین خدا اسلام است. اسلام دین خداست، پیش از پدید آمدنتان و پس از آن کسی که به دین خدا اقرار کند، مسلمان است و آن که به فرمان خدا عمل کند مؤمن است.