تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حد اسراف‏

عن اسحاق بن عمار قال قلت لأبی ابراهیم الکاظم (علیه السلام) الرجل یکون له عشره أقمصه أیکون ذلک من السرف فقال لا ولکن ذلک أبقی لثیابه و لکن السرف أن تلبس ثوب صونک فی المکان القذر؛(259) اسحاق بن عمار می‏گوید: به حضرت کاظم (علیه السلام) عرض کردم: مرد ده پیراهن دارد، آیا این از اسراف است؟ فرمود: نه! بلکه این تعداد، موجب دوام بیشتر لباس می‏شود، ولی اسراف در لباس این است که جامه عز و آبرو را در محل پلید بپوشی و آن را آلوده نمایی.