تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهترین ارث‏

امام صادق (علیه السلام): ان خیر ما ورث الاباء لابنائهم الأدب لاالمال؛(991) بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی می‏گذارند، ادب است نه ثروت.