تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهاد دری از درهای بهشت‏

امام علی (علیه السلام): ان الجهاد باب من أبواب الجنه فتحه الله لخاصه أولیائه؛(1308) جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بر روی اولیای خاص خود گشوده است.