تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

غیبت بدتر از زنا

عن أبی ذر عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی وصیه له قال یا أباذر ایاک و الغیبة فان الغیبة أشد من الزنا قلت و لم ذاک یا رسول الله قال لأن الرجل یزنی فیتوب الی الله فیتوب الله علیه و الغیبة لا تغفر حتی یغفرها صاحبها؛(2217) از ابی‏ذر نقل شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصیت خود فرمودند: ای اباذر! از غیبت بپرهیز که همانا گناه غیبت نمودن بدتر از زنا است. گفتم چگونه؟ حضرت فرمودند: بخاطر آنکه مرد زنا می‏کند و بعد توبه می‏کند و خداوند هم توبه او را می‏پذیرد ولی غیبت از طرف خدا آمرزیده نمی‏شود تا آنکه صاحبش آن را ببخشد.