تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بد زبانی‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال البذاء من الجفاء و الجفاء فی النار؛(1767) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بد زبانی ستم است و ستم در آتش است.