تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تهمت به رهبران الهی‏

ان هو الا رجل افتری علی الله کذباً و ما نحن له بمؤمنین؛(814) او فقط مردی دروغگوست که بر خدا افترا بسته؛ و ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد!