تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا دافع قضا و بلا

عن حماد بن عثمان قال سمعته یقول ان الدعاء یرد القضاء ینقضه کما ینقض السلک و قد أبرم ابراماً؛(1421) امام صادق (علیه السلام) می‏فرماید: همانا دعا قضا و بلا را باز گرداند و آن را از هم باز می‏کند همانطور که رشته نخ از هم باز شود اگر چه به سختی تابیده شده باشد.