تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر فال بد در کودک‏

در یکی از خانواده‏های بزرگ اروپایی، که به نحوست عدد سیزده، عقیده ثابتی داشتند، دختری در روز سیزدهم ماه متولد شد. زمانی که دختر بزرگ شد و به این مطلب پی برد و ناراحت و آزرده خاطر گشت. او هر قدر بزرگتر می‏شد، نگرانی‏اش افزوده می‏گشت و همیشه متأثر و افسرده به نظر می‏رسید. او عقیده داشت که نحوست روز ولادتش، باعث بدبختی وی خواهد شد. پدر و مادرش برای درمان دختر به دکتر روان‏شناسی متوسل شدند تا نگرانی و افسردگی وی را علاج کند. تلاش‏های بی‏وقفه روان‏شناس، بی‏نتیجه ماند و او خود را همچنان بدبخت و تیره روز می‏دانست و از بدبختی خود با دیگران سخن می‏گفت. دختر پس از فراغت از تحصیل، شوهر کرد و فرزند آورد، ولی همیشه در آتش نگرانی می‏سوخت. روزی با همسر و کودک خود در ماشین شخصی نشسته بود و از خیابان عبور می‏کرد. دکتر روان شناس آنها را دید، پس از توقف ماشین، به آنها نزدیک شد و به زن جوان گفت: حالا متوجه گفته‏های من شدی؟ تو بی‏جهت زندگی را بر خود تلخ کردی، می‏بینی که اکنون در کمال سلامت با همسر مهربان و کودک عزیزت زندگی می‏کنی و خانم خوشبختی هستی. زن جوان که هنوز اثر تلقینات از وجودش محو نشده بود، با گریه و ناراحتی گفت: آقای دکتر من یقین دارم که عاقبت، نحوست عدد سیزده دامنگیر من خواهد شد و مرا بدبخت خواهد کرد.
خرافات و از جمله فال بد برای کسانی که به آن عقیده دارند یکی از عوامل مهم ایجاد نگرانی و عقده روحی است. فال بد از نظر اسلام منشأ و اساسی ندارد و مردود است.(1282)