تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

میدان قیامت‏

بالموت تختم الدنیا و بالدنیا تحرز الاخره و بالقیامه تزلف الجنه و تبرز الجحیم للغاوین و ان الخلق لا مقصر لهم عن القیامه مرقلین فی مضمارها الی الغایه القصوی؛(625) و با دنیا است که آخرت احراز می‏گردد، و با فرا رسیدن قیامت، است که بهشت [به مردم با تقوی‏] نزدیک می‏شود و دوزخ برای گمراهان. قطعی است که برای مخلوقات جایگاه قراری جز روز رستاخیز نیست. آنان در میدان قیامت به غایت نهایی خود در حرکت خواهند بود.