تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ثواب دوستی دوستان خدا امام حسین‏

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): أحب الله من احب حسیناً؛(789) هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است.