تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دوستی با اهل ایمان‏

ألم‏تر الی الذین تولوا قوماً غضب الله علیهم ما هم منکم و لا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون؛(786) آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد غضب خدا بودند ریختند؟! آنها نه از شما هستند و نه از آنان! سوگن دروغ یاد می‏کنند (که از شما هستند) در حالی که خودشان می‏دانند (دروغ نمی‏گویند)!