تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تأثیر رفیق‏

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) المرء علی دین خلیله و قرینه؛(1617) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: انسان بر کیش و آیین دوست و همنشین خود است.