تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اخلاق، عطیه الهی‏

عن اسحاق بن عمار عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان الخلق منیحه یمنحها الله عزوجل خلقه فمنه سجیه و منه نیه فقلت فأیتهما أفضل فقال صاحب السجیه هو مجبول لا یستطیع غیره و صاحب النیه یصبر علی الطاعه تصبراً فهو أفضلهما؛(189) اسحاق عمار از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرد که فرمودند: همانا اخلاق، عطیه‏ای است که خداوند متعال به آفریدگانش می‏بخشد. برخی از آن فطری است و بخش دیگر کسب کردنی است. من عرض کردم: کدامیک برتر است؟ فرمودند: دارنده اخلاق فطری بر آن سرشسته است و جز آن نمی‏تواند کاری بکند ولی آن که کسب می‏کند باز زحمت بر فرمانبری شکیبایی می‏کند و این برتر است.