تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پاسخ علی (علیه السلام) به هفت سؤال‏

شخصی به حضور علی (علیه السلام) آمد و گفت: من از فاصله هفتاد فرسخی به حضور شما آمده‏ام، برای این که هفت سؤال را از شما بپرسم. حضرت علی (علیه السلام) فرمود: آن چه می‏خواهی بپرس! او هفت سؤال خود را چنین مطرح کرد:
1 - چه چیز بزرگ‏تر از آسمان‏ها است؟
2 - چه چیز وسیع‏تر از زمین‏ها است؟
3 - چه شخصی ضعیف‏تر از یتیم می‏باشد؟
4 - چه چیز داغ‏تر و سوزنده‏تر از آتش است؟
5 - چه چیز سردتر از زمهریر است؟
6 - چه چیز بی نیازتر از دریای پهنار است؟
7 - چه چیز سخت‏تر از سنگ است؟
امام علی (علیه السلام) در پاسخ سؤالات فوق فرمود:
1 - بزرگتر از آسمان بهتان وتهمت زدن به انسان پاک است.
2 - وسیعتر از زمین، حق است.
3 - ضعیفتر از یتیم، نمام و سخن چین است (که این کار دلیل ضعف او می‏باشد.)
4 - داغ‏تر و سوزنده‏تر از آتش، حرص است.
5 - سردتر از زمهریر، دست نیاز به سوی بخیل دراز کردن است.
6 - بی نیازتر از دریا، انسان قانع (او اهل قناعت) است.
7 - سخت‏تر از سنگ، قلب کافر می‏باشد.(849)