تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کم‏ترین اندازه اسراف‏

امام صادق (علیه السلام): أدنی الاسراف هراقه فضل الاناء(253) کم‏ترین اندازه اسراف، دور ریختن ته مانده ظرف (غذا یا آب) است.