تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زندگی با قناعت‏

شیخ مفید (رحمه الله) در خواب دید که فاطمه زهرا (علیها السلام) در حالیکه دست امام حسن و حسین (علیهما السلام) را در دست داشت، پیش او آمد و رو به او فرمود: یا شیخ، به این دو کودک، فقه را تعلیم بده! شیخ مفید (رحمه الله) از خواب بیدار شد. تعجب کرد از این که فاطمه زهرا (علیها السلام) به همراه حسنین بیاید و بگوید به آنها تعلیم بده! روزی شیخ در جلسه درس نشسته بود. ناگهان زنی را دید که دست دو پسرش را در دست داشت و در برابرش ایستاده بود. زن به شیخ مفید (رحمه الله) گفت: یا شیخ، به این دو کودک (سید رضی و سید مرتضی)، فقه را تعلیم بده! شیخ مفید که تعبیر خوابش را دریافته بود، آن دو کودک را به بهترین وجه پرورش داد تا جایی که سید رضی و سید مرتضی از مفاخر جهان تشیع گردیدند. روزی شیخ مفید (رحمه الله) مقداری سهم امام به این دو کودک داد که به مادرشان بدهند. مادر آنها پول را قبول نکرد و گفت: سلام مرا به شیخ مفید برسانید و بگویید پدرمان مغازه‏ای به ارث گذاشته است. مادرمان، مال الاجاره این مغازه را می‏گیرد و خر می‏کند، لذا احتیاج زیادی نداریم و با قناعت زندگی می‏کنیم(2297).