تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

متکبر در دوزخ‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان فی جهنم لوادیاً للمتکبرین یقال له سقر شکا الی الله عزوجل شدة حره و سأله أن یأذن له أن یتنفس فتنفس فأحرق جهنم؛(901) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در دوزخ برای متکبران دره‏ای است که به آن سقر می‏گویند. سقر از شدت گرمای خود به خداوند شکوهمند شکایت می‏کند و از او می‏خواهد که به او اجازه دهد تا نفسی بکشد و آن گاه که نفس بکشد، دوزخ را به آتش می‏کشد.