تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تقوا بهترین زینت‏

یا بنی ءادم قد أنزلنا علیکم لباساً یوری سوءتکم و ریشاً و لباس التقوی ذلک خیر ذلک من ءایت الله لعلهم یذکرون؛(1008) ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می‏پوشاند و مایه زینت شماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است! اینها (همه) از آیات خداست تا متذکر (نعمتهای او) شوند!