تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت علم بعد از نعمت آفرینش رسالت وحی‏

اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسن من علق اقرأ و ربک الأکرم الذی علم بالقلم علم الانسن ما لم یعلم؛(2146) بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید، همان کس که انسان را از خون بسته‏ای خلق کرد! بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است، همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود.