تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

رابطه دین و محبت‏

سعید بن یسار(2455) گوید: روزی امام صادق (علیه السلام) به من فرمود: آیا دین چیزی جز محبت است؟ خدای عزوجل می‏فرماید: ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله؛(2456) بگو اگر خدا را دوست می‏دارید از من پیروی کنید تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد.(2457)