تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

منع دوستی با کفار

لا یتخذ المؤمنون الکفرین أولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی‏ء الا أن تتقوا منهم تقاه و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر؛(1610) افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند، هیچ رابطه‏ای با خدا ندارد (و پیوند او بکلی از خدا گسسته می‏شود)؛ مگر اینکه از آنها بپرهیزید (و به خاطر هدفهای مهمتری تقیه کنید). خداوند شما را از (نافرمانی) خود، برحذر می‏دارد؛ و بازگشت (شما) به سوی خداست.